ایمپلنت و سینوس

جراحی سینوس لیفت یکی از جراحی های روتین در جریان درمان ایمپلنت دندان است. به علت گسترش سینوس فک بالا به داخل ناحیه ریج الوئول، بازسازی فک توسط ایمپلنت معمولا مشکل می شود. این حالت باعث حمایت ناکافی استخوان و مانع قرار دادن ایمپلنت در نواحی خلفی فک بالا می شود.

جراحی سینوس لیفت چیست؟

بالابردن سینوس یک عمل اگمنتاسیون استخوانی است. در طی این جراحی ماده پیوندی داخل حفره سینوس قرار می گیرد و در نتیجه استخوان الوئول را تقویت می کند.

چنانچه میزان استخوان برای تامین ثبات اولیه کافی باشد، قرار دهی ایمپلنت می تواند همزمان با عمل سینوس لیفت انجام پذیرد.

تصویری گرافیکی از جراحی سینوس لیفت
جراحی سینوس لیفت

اگر تنها چند میلی متر استخوان برای قراردهی ایمپلنت ها نیاز باشد، می توان از روش غیر مستقیم سینوس لیفت استفاده کرد.
در این روش، استخوان کف سینوس به بالا هل داده می شود و پوشش سینوس را بلند می کند.

اگر پیوند استخوانی بیشتری مورد نیاز باشد، دسترسی باز به سینوس لازم است. در این حالت بهتر است از روش مستقیم سینوس لیفت استفاده کنیم.
در این روش شکافی در دیواره طرفی فک بالا ایجاد می شود و پوشش سینوس به دقت از کف سینوس بالا برده می شود و بعد از ان ماده پیوندی در قسمت تحتانی و در زیر و خارج پوشش سینوس قرار داده می شود.

منبع؛

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26435632/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4659847/