ایمپلنت درمانی است که برای جایگزین کردن دندان های از دست رفته انجام می شود. جایگزینی دندان ها به هدف برگرداندن فانکشن، راحتی ، زیبایی  و تکلم بهتر بیمار انجام می شود.

ایمپلنت دندان – دکتر پویا باقری

این درمان می تواند در افراد کاملا بی دندان یا در افرادی که فقط چند دندان یا حتی یک دندان  خود را از دست داده اند انجام شود که نسبت به درمان های رایج تری مانند پروتز های ثابت ، پروتز های متحرک پارسیل و کامل  که در افراد بی دندان انجام می شود، دارای موفقیت بالاتر بعد از گذشت چندین سال است.

یکی از بزرگترین مزیت های ان این است که می تواند مانع از تحلیل استخوان ناحیه بی دندانی شود به نگهداری ان کمک کند، همچنین این ساختار به نگهداری و گیر پروتز در دهان بیمار کمک کرده و باعث می شود دندان های مجاور ناحیه بی دندانی کمتر در معرض پوسیدگی قرار بگیرند.

اگر فرد یک یا چند دندان خود را در انتهای هر یک از فکین از دست داده باشد یا دندان های قدامی خود را از دست داده و نمی خواهد به دندان های مجاور دست بزند و ان ها را تراش دهد، ایمپلنت یکی از بهترین درمان هاست و همچنین اگر فردی از میزان گیر پروتز متحرک خود شکایت دارد می تواند از این درمان بهره مند شود.