اهمیت معاینات پزشکی پیش از شروع درمان ایمپلنت

افرادی که بیماری های سیستمیک کنترل نشده دارند نسبت به افراد دیگر جامعه دارای ریسک بیشتری برای قرار دهی ایمپلنت هستند که خود نشان دهنده لزوم انجام معاینات پزشکی قبل از جراحی است. طبق مطالعات انجام شده کنترل بیماری سیسیتمیک از اهمیت بیشتری نسبت به خود بیماری برخوردار است.

با وجود اینکه پیشرفت های پزشکی شانس افزایش موفیقت عمل ایمپلنت را در این افراد بالا برده است، شکست درمان غیر ممکن نیست . عوامل ایجاد کننده شکست ایمپلنت را می توان به دو دسته تقسیم کرد. اولین مورد مربوط به روش جراحی ، نوع و مکان قرار دهی ان، زمان بین کشیدن دندان و قرار دادن ایمپلنت می باشد . مورد دوم شامل رفتار ها و وضعیت  بیمار مانند مصرف الکل استعمال دخانیات و بیماری های سیستمیک کنترل نشده است.

طبق مطالعات انجام گرفته افرادی که دارای بیماری های سیستمیک کنترل شده هستند جز افرادی که بطور کامل یا جزئی منع مصرف جراحی دارند، قرار نمی گیرند.

در حفره دهان، عادت سیگار کشیدن با تاخیر در بهبود وضعیت استخوان ، کاهش ارتفاع استخوان ، افزایش سرعت تحلیل استخوان ، تشکیل استخوان بی کیفیت و همچنین افزایش احتمال ایجاد پری ایمپلنتایتیس همراه است. در مرحله اول قرار دهی ایمپلنت، افراد سیگاری 1.69 برابر افراد غیر سیگاری با شکست مواجه می شوند. عادت سیگار کشیدن همچنین باعث شکست ایمپلنت در طولانی مدت می شود.

مدت زمان و تعداد سیگارهای مصرف شده می تواند بر استخوان اطراف ایمپلنت تأثیر بگذارد، در بیمارانی که در زمان جراحی سیگار مصرف می کنند ، میزان شکست درمان ایمپلنت  به میزان قابل توجهی نسبت به افراد غیر سیگاری بیشتر است.

بطور کلی، سیگار کشیدن یک منع مطلق برای قرار دهی ایمپلنت نیست ولی این نکته که عادت سیگار کشیدن ممکن است یک عامل خطر مهمی برای درمان باشد، حائز اهمیت است.

منابع این مقاله :

  1. Gómez-de Diego R, Mang-de la Rosa Mdel R, Romero-Pérez MJ, Cutando-Soriano A, López-Valverde-Centeno A. Indications and contraindications of dental implants in medically compromised patients: update. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2014 Sep 1;19(5):e483-9. doi: 10.4317/medoral.19565. PMID: 24608222; PMCID: PMC4192572.