در بررسی رادیوگرافیک به چه مواردی باید توجه کرد؟

درجه دقت در جراحی های ایمپلنت بسته به موقعیت دندان مورد نظر متفاوت است. مثلا انجام جراحی ایمپلنت برای دندان های واقع در ناحیه عقب فک پایین همیشه آسان نیست زیرا بافت نرم ان ناحیه می تواند بر زمینه دید جراحی تأثیر گذاشته و علاوه بر این، فاصله کوتاه بین دوفک در این منطقه به طور قابل توجهی بر توانایی قرار دادن مناسب ابزار جراحی موثر می باشد.

کارایی مناسب ایمپلنت وابسته به جایگذاری مناسب ان در استخوان است که اهمیت زاویه و حهت قرار دهی را برجسته می کند. اما ، از آنجا که فک بالا و فک پایین دارای ساختارهای آناتومیکی خاصی مانند سینوس فک بالا و عصب آلوئولار تحتانی هستند، قبل از انجام عمل جراحی باید اطلاعات کافی برای برنامه ریزی محل و عمق ایمپلنت و کاهش عواقب احتمالی از آن به دست آید. 

چندین مطالعه گزارش کرده اند که دقت ضعیف تصاویر 2 بعدی قادر به ارائه اطلاعات مورد نیاز برای عمل ایمپلنت نیست. در مقابل ، توموگرافی کامپیوتری (CT) می تواند از پلن های مختلف تصویربرداری کرده و نمایی 3 بعدی را به ما ارائه دهد..پس از آنکه تصاویر واضحی از فک بالا و فک پایین از طریق CT به دست آمد ، می توان تجزیه و تحلیل تصویر را با نرم افزارهای مربوطه برای تعیین موقعیت قراردهی هدفمند و دستیابی به نتایج مطلوب انجام داد.

 تهیه رادیوگرافی در تعیین ابعاد و یا انجام اندازه گیری ها اهمیت دارند. مواردی که در بررسی یک رادیوگرافی باید مدنظر قرار داد شامل موارد زیر است:
  •   بررسی موقعیت ساختار های حیاتی
  • ارزیابی ارتفاع استخوان
  • بررسی مجاورت های ریشه و زاویه دندان های موجود 
  • ارزیابی استخوان کورتیکال و تراکم استخوان
  • بررسی وجود ضایعه ی پاتولوژِیک 
  • بررسی سلامت سینوس

در مقایسه با روش های جراحی سنتی ، سیستم های کمکی navigation ،می توانند دندانپزشکان را در ارائه خدمات پزشکی با کیفیت و ایمن به بیماران یاری دهند.این سیستم ها، ابزار های جراحی ایمپلنت و تصویربرداری پزشکی را با نرم افزار برنامه ریزی قبل از عمل ادغام می کنند و دندانپزشکان می توانند با توجه به داده های بدست آمده قبل از عمل ، برنامه ای دقیق برای ایمپلنت های دندانی تهیه کنند و در موقعیت هدف به درستی قرار بگیرند و بدین ترتیب دقت جراحی ایمپلنت را افزایش داده و خطر شکست درمان را کاهش دهند.